Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
OPW BKP 01 – dane dotyczące kodów pocztowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych operatora pocztowego wyznaczonego
Źródło danych:
Baza kodów pocztowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Operator pocztowy wyznaczony Raz w roku do 28 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pocztowe numery adresowe, w tym: kod pocztowy, kod TERYT i nazwa województwa, kod TERYT i nazwa powiatu, kod TERYT i nazwa gminy, identyfikator TERYT i nazwa miejscowości, identyfikator TERYT i nazwa ulicy, numer budynku
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.05 1.80.01 1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024