Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
otKOWR SIKOWR 01 – dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych oraz powierzchni zalesionej i posiadanej dokumentacji urządzeniowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 1 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Powierzchnia gruntów leśnych. Powierzchnia gruntów leśnych przekazana w zarząd. Powierzchnia gruntów leśnych wydzierżawiona. Powierzchnia gruntów leśnych wydzierżawiona osobom fizycznym. Powierzchnia gruntów leśnych oddana w administrowanie. Powierzchnia gruntów leśnych pozostająca w użytkowaniu wieczystym. Powierzchnia gruntów leśnych pozostająca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Powierzchnia gruntów leśnych do rozdysponowania. Grunty leśne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa trwale rozdysponowane. Grunty zalesione. Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu. Powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024