Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PBUK SFK 01 – dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Raz w kwartale do 12 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 17 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 16 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 15 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Składka członkowska Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023