Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON SPDSP 02 – dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
System Przetwarzania Danych z Samorządów Powiatowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Złożone wnioski o dofinansowanie tworzenia i działania WTZ. Zawarte umowy o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ. Koszty tworzenia warsztatu terapii zajęciowej. Koszty działania WTZ powstałych w roku sprawozdawczym. Koszty działania WTZ powstałych w poprzednich latach. Uczestnicy warsztatów WTZ powstałych w roku sprawozdawczym. Uczestnicy warsztatów WTZ powstałych w latach poprzednich. Adres siedziby
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024