Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PIP WP 01 – dane o poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim oraz wypadkach zbiorowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący wypadków przy pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Inspekcja Pracy Raz w kwartale do 10 lipca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 16 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 15 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 14 lutego 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Skutki wypadku. Data wypadku. REGON. Adres jednostki sprawozdawczej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023