Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PRW RW 01 – dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego Raz w roku do 31 stycznia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres siedziby. Numer telefonu. Adres e-mail. Kadra ratownicza. Bazy ratownicze. Źródła finansowania działalności ratowniczej. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w ratownictwie wodnym. Działania ratownicze
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024