Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PSEE EE 01 – dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
Źródło danych:
Informacje o odbiorcach energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej 2 razy w roku do 31 lipca 2023 r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r., do 31 stycznia 2024 r. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Adres lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. Zużycie energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym wyrażone w kWh. Data rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. Data zakończenia okresu rozliczeniowego. Długość trwania okresu rozliczeniowego w miesiącach
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023