Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SPu RCN 01 – dane dotyczące cen nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych
Źródło danych:
Rejestr Cen Nieruchomości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu Raz w kwartale do 19 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 18 sierpnia 2023 r. za II kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 17 listopada 2023 r. za III kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 16 lutego 2024 r. za IV kwartał 2023 r. – dane wstępne, do 19 kwietnia 2024 r. za rok 2023 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Identyfikator transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Data zawarcia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj rynku nieruchomości. Strona kupująca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Strona sprzedająca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Udział w prawie będącym przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena transakcji. Stawka podatku VAT. Adres nieruchomości. Rodzaj gminy. Rodzaj nieruchomości. Powierzchnia nieruchomości gruntowej objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Opis sprzedanej nieruchomości. Cena nieruchomości. Identyfikator działki ewidencyjnej. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia ewidencyjna działki objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Sposób użytkowania działki. Cena działki ewidencyjnej. Dodatkowe informacje o sprzedanej działce. Identyfikator budynku. Główna funkcja budynku. Powierzchnia użytkowa budynku objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena budynku. Identyfikator lokalu. Rodzaj lokalu. Izby w lokalu. Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena lokalu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.04 1.64.19
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023