Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
SPu RCN 02 – dane dotyczące cen nieruchomości
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych starostw powiatowych
Źródło danych:
Rejestr Cen Nieruchomości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu 4 razy w roku do 20 czerwca 2023 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 marca do 31 maja 2023 r., do 20 września 2023 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r., do 20 grudnia 2023 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 września do 30 listopada 2023 r., do 20 marca 2024 r. dane transakcyjne wprowadzone do systemu w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
oddziały okręgowe NBP
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Identyfikator lokalu. Instalacje w lokalu. Rodzaj lokalu. Funkcja lokalu niemieszkalnego. Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu. Izby w lokalu. Identyfikator budynku. Rodzaj gminy. Główna funkcja budynku. Inna funkcja budynku. Identyfikator działki ewidencyjnej. Adres nieruchomości. Cena lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena budynku. Uzbrojenie istniejące w budynku. Powierzchnia użytkowa budynku objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Uzbrojenie możliwe do podłączenia do działki. Uzbrojenie istniejące działki. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Cena działki ewidencyjnej. Powierzchnia ewidencyjna działki objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Dodatkowe informacje o sprzedanej działce. Szczegóły dotyczące obciążenia nieruchomości. Rodzaj obciążenia nieruchomości. Opis sprzedanej nieruchomości. Rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej. Powierzchnia nieruchomości gruntowej objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj nieruchomości. Udział w prawie będącym przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Strona sprzedająca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Strona kupująca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj rynku nieruchomości. Cena nieruchomości. Stawka podatku VAT. Rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Identyfikator transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Data zawarcia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena transakcji
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023