Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UFG SFK 02 – dane w zakresie rachunku zysków i strat
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Raz w roku do 10 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Raz w kwartale do 1 czerwca 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 31 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 30 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Składki przeznaczone na cele statutowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023