Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UG UN 01 – dane dotyczące innych obiektów, w których są świadczone usługi noclegowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin
Źródło danych:
Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin Na bieżąco do 3. dnia roboczego po zarejestrowaniu, wyrejestrowaniu lub zmianie danych obiektu, w którym świadczone są usługi;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa obiektu. Adres e-mail. Numer telefonu. Adres siedziby. Adres do korespondencji. Okres świadczenia usług (całoroczne, sezonowe). Turystyczny obiekt noclegowy. Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych. Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych. REGON. NIP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023