Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
UKE RT 03 – dane dotyczące liczby usług dostępu do Internetu szerokopasmowego na terytorium RP oraz liczby budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Źródło danych:
System zawierający dane objęte inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Komunikacji Elektronicznej Raz w roku do 3 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Informacje z systemu zawierającego dane objęte inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych – usługi dostępu. Informacje z systemu zawierającego dane objęte inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych – budynki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024