Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
ULC RCSP 02 – dane dotyczące przeniesienia prawa własności samolotów dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Źródło danych:
Rejestr cywilnych statków powietrznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Lotnictwa Cywilnego Raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kraj pochodzenia. Kod towaru CN. Ilość w uzupełniającej jednostce miary. Kraj wysyłki. Kraj przeznaczenia. NIP
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.07 1.51.08 1.64.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2023