Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy
Pozycja grupowania:
Stanowiska nauczycieli akademickich
Pozycja grupowania:
Wymiar zatrudnienia
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Profesor zwyczajnyogółemOgółem
Profesor zwyczajnyogółemKobiety
Profesor zwyczajnypełnozatrudnieniOgółem
Profesor zwyczajnypełnozatrudnieniKobiety
Profesor zwyczajnyniepełnozatrudnieniOgółem
Profesor zwyczajnyniepełnozatrudnieniKobiety
Profesor zwyczajnypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
Profesor zwyczajnypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
Profesor nadzwyczajnyogółemOgółem
Profesor nadzwyczajnyogółemKobiety
Profesor nadzwyczajnypełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajnypełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajnyniepełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajnyniepełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajnypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
Profesor nadzwyczajnypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowymogółemOgółem
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowymogółemKobiety
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowympełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowympełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowymniepełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowymniepełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowympełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
Profesor nadzwyczajny z tytułem naukowympełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegoogółemOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegoogółemKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegopełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegopełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegoniepełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegoniepełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegopełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktora habilitowanegopełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktoraogółemOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktoraogółemKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktorapełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktorapełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktoraniepełnozatrudnieniOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktoraniepełnozatrudnieniKobiety
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktorapełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
Profesor nadzwyczajny ze stopniem doktorapełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
Profesor wizytującyogółemOgółem
Profesor wizytującyogółemKobiety
Profesor wizytującypełnozatrudnieniOgółem
Profesor wizytującypełnozatrudnieniKobiety
Profesor wizytującyniepełnozatrudnieniOgółem
Profesor wizytującyniepełnozatrudnieniKobiety
Profesor wizytującypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
Profesor wizytującypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
Profesor wizytujący ze stopniem doktoraogółemOgółem
Profesor wizytujący ze stopniem doktoraogółemKobiety
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia