Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
cudzoziemcyOgółem
cudzoziemcyKobiety