Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczestnicy imprez
Pozycja grupowania:
Rodzaj imprezy
Jednostka
miary
Ogółem
Seanse filmowe
Wystawy
Festiwale i przeglądy artystyczne
Koncerty
Prelekcje, spotkania, wykłady
Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne
Konkursy
Pokazy teatralne
Konferencje
Imprezy interdyscyplinarne
Warsztaty
Inne