Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Pozycja grupowania:
grupa stanowisk
Pozycja grupowania:
wielkość etatu
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
ekonomiczni, administracyjni oraz obsługipełnozatrudnieniOgółem
ekonomiczni, administracyjni oraz obsługipełnozatrudnieniKobiety
ekonomiczni, administracyjni oraz obsługiniepełnozatrudnieniOgółem
ekonomiczni, administracyjni oraz obsługiniepełnozatrudnieniKobiety
inżynieryjno-technicznipełnozatrudnieniOgółem
inżynieryjno-technicznipełnozatrudnieniKobiety
inżynieryjno-techniczniniepełnozatrudnieniOgółem
inżynieryjno-techniczniniepełnozatrudnieniKobiety
pozostalipełnozatrudnieniOgółem
pozostalipełnozatrudnieniKobiety
pozostaliniepełnozatrudnieniOgółem
pozostaliniepełnozatrudnieniKobiety
pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowejpełnozatrudnieniOgółem
pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowejpełnozatrudnieniKobiety
pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowejniepełnozatrudnieniOgółem
pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowejniepełnozatrudnieniKobiety
naukowo-technicznipełnozatrudnieniOgółem
naukowo-technicznipełnozatrudnieniKobiety
naukowo-techniczniniepełnozatrudnieniOgółem
naukowo-techniczniniepełnozatrudnieniKobiety
ogółempełnozatrudnieniOgółem
ogółempełnozatrudnieniKobiety
ogółemniepełnozatrudnieniOgółem
ogółemniepełnozatrudnieniKobiety