Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które wszczęły przewody doktorskie poza studiami doktoranckimi
Pozycja grupowania:
w tym cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
ogółemOgółem
ogółemKobiety
cudzoziemcyOgółem
cudzoziemcyKobiety