Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wszczęte przewody doktorskie
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
ogółem bez cudzoziemcówOgółem
ogółem bez cudzoziemcówKobiety