Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Pozycja grupowania:
forma studiów
Jednostka
miary
ogółem bez cudzoziemcówOgółemniestacjonarne
ogółem bez cudzoziemcówOgółemstacjonarne
ogółem bez cudzoziemcówKobietyniestacjonarne
ogółem bez cudzoziemcówKobietystacjonarne