Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w parku krajobrazowym
Pozycja grupowania:
TERYT (województwo)
Jednostka
miary
Województwa