Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
Pozycja grupowania:
na/po studiach doktoranckich
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
ogółem na/po studiach doktoranckichOgółem
ogółem na/po studiach doktoranckichKobiety