Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
Pozycja grupowania:
na/po studiach doktoranckich
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Pozycja grupowania:
forma studiów
Jednostka
miary
ogółem na/po studiach doktoranckichcudzoziemcyOgółemniestacjonarne
ogółem na/po studiach doktoranckichcudzoziemcyOgółemstacjonarne
ogółem na/po studiach doktoranckichcudzoziemcyKobietyniestacjonarne
ogółem na/po studiach doktoranckichcudzoziemcyKobietystacjonarne