Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
Pozycja grupowania:
podczas studiów doktoranckich
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Pozycja grupowania:
forma studiów
Jednostka
miary
podczas studiów doktoranckichcudzoziemcyOgółemniestacjonarne
podczas studiów doktoranckichcudzoziemcyOgółemstacjonarne
podczas studiów doktoranckichcudzoziemcyKobietyniestacjonarne
podczas studiów doktoranckichcudzoziemcyKobietystacjonarne