Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj usług
Jednostka
miary
ogółem
dotacje
przewozy ładunków
przewozy pasażerów
przewozy pasażerów komunikacją miejską
przeładunek i spedycja
składowanie i magazynowanie ładunków
przewozy pasażerów kolejami linowymi
obsługa naziemna w portach lotniczych
obsługa naziemna pasażerów i bagażu w portach lotniczych
usługi statkowe
obsługa naziemna ładunków w portach lotniczych
obsługa naziemna statków powietrznych w portach lotniczych
obsługa naziemna statków powietrznych (kontrola ruchu lotniczego)
pozostałe usługi
przeładunek