Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w podmiotach prowadzących działalność pocztową
Pozycja grupowania:
Rodzaj usług
Jednostka
miary
ogółem
usługi pocztowe
usługi pocztowe powszechne
usługi pocztowe niepowszechne
przesyłki kurierskie
druki bezadresowe
usługi transportowe (łącznie z kurierskimi)
pozostałe usługi