Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z działalności telekomunikacyjnej
Pozycja grupowania:
Rodzaj usług
Jednostka
miary
ogółem
usługi telefonii stacjonarnej
usługi transmisji telewizyjnej i radiofonicznej
usługi radia i telewizji kablowej
usługi transmisji danych i poczty elektronicznej
usługi udostępniania Internetu
usługi telefonii ruchomej (telefonia komórkowa)
roaming w telefonii ruchomej
usługi w zakresie telekomunikacji satelitarnej
usługi konwergentne
usługi radiokomunikacyjne
pozostałe usługi