Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe umowy leasingu zwrotnego zawarte z jednostkami rządowymi i samorządowymi
Pozycja grupowania:
Siedziba realizacji transakcji
Jednostka
miary
Województwa