Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przebiegi taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Metro
Jednostka
miary
Metro