Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obszar o niepełnej treści EGiB w części opisowej (informacje o gruntach i budynkach, brak informacji o nieruchomościach lokalowych)


Brak rozwinięcia wymiarów