Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków


Brak rozwinięcia wymiarów