Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szacunkowa liczba budynków


Brak rozwinięcia wymiarów