Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu


Brak rozwinięcia wymiarów