Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów, dla których brak jest danych określających położenie punktów granicznych z minimalną wymaganą dokładnością


Brak rozwinięcia wymiarów