Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szacunkowy odsetek punktów granicznych z błędem średnim położenia względem osnowy geodezyjnej I klasy


Brak rozwinięcia wymiarów