Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
Kody specjalności oddziałów
Pozycja grupowania:
Rodzaje zakładów stacjonarnych
Jednostka
miary
6100-6701szpital uzdrowiskowy
6100-6701szpital uzdrowiskowy dla dzieci
6100-6701Sanatorium uzdrowiskowe
6100-6701sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci
6100-6701sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
6100-6701stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej
4280 i 4300-4311szpital uzdrowiskowy
4280 i 4300-4311szpital uzdrowiskowy dla dzieci
4280 i 4300-4311Sanatorium uzdrowiskowe
4280 i 4300-4311sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci
4280 i 4300-4311sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
4280 i 4300-4311stacjonarny zakład rehabilitacji leczniczej