Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Domy pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Typy domów
Pozycja grupowania:
Status, miejsca, mieszkańcy
Pozycja grupowania:
Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
Jednostka
miary
OGÓŁEMdomy zarejestrowaneogółem
OGÓŁEMdomy zarejestrowanesamorządów powiatów
OGÓŁEMdomy zarejestrowanepodmiotów niepublicznych
OGÓŁEMdomy zarejestrowanesamorządów gmin
OGÓŁEMliczba miejscogółem
OGÓŁEMliczba miejscsamorządów powiatów
OGÓŁEMliczba miejscpodmiotów niepublicznych
OGÓŁEMliczba miejscsamorządów gmin
OGÓŁEMliczba mieszkańcówogółem
OGÓŁEMliczba mieszkańcówsamorządów powiatów
OGÓŁEMliczba mieszkańcówpodmiotów niepublicznych
OGÓŁEMliczba mieszkańcówsamorządów gmin
dla osób w podeszłym wiekudomy zarejestrowaneogółem
dla osób w podeszłym wiekudomy zarejestrowanesamorządów powiatów
dla osób w podeszłym wiekudomy zarejestrowanepodmiotów niepublicznych
dla osób w podeszłym wiekudomy zarejestrowanesamorządów gmin
dla osób w podeszłym wiekuliczba miejscogółem
dla osób w podeszłym wiekuliczba miejscsamorządów powiatów
dla osób w podeszłym wiekuliczba miejscpodmiotów niepublicznych
dla osób w podeszłym wiekuliczba miejscsamorządów gmin
dla osób w podeszłym wiekuliczba mieszkańcówogółem
dla osób w podeszłym wiekuliczba mieszkańcówsamorządów powiatów
dla osób w podeszłym wiekuliczba mieszkańcówpodmiotów niepublicznych
dla osób w podeszłym wiekuliczba mieszkańcówsamorządów gmin
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy zarejestrowaneogółem
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy zarejestrowanesamorządów powiatów
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy zarejestrowanepodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy zarejestrowanesamorządów gmin
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba miejscogółem
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba miejscsamorządów powiatów
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba miejscpodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba miejscsamorządów gmin
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba mieszkańcówogółem
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba mieszkańcówsamorządów powiatów
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba mieszkańcówpodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle somatycznie chorychliczba mieszkańcówsamorządów gmin
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy zarejestrowaneogółem
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy zarejestrowanesamorządów powiatów
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy zarejestrowanepodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy zarejestrowanesamorządów gmin
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba miejscogółem
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba miejscsamorządów powiatów
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba miejscpodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba miejscsamorządów gmin
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba mieszkańcówogółem
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba mieszkańcówsamorządów powiatów
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba mieszkańcówpodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle psychicznie chorychliczba mieszkańcówsamorządów gmin
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualniedomy zarejestrowaneogółem
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualniedomy zarejestrowanesamorządów powiatów
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia