Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe umowy leasingu
Pozycja grupowania:
Rodzaj waluty w jakiej została zawarta transakcja
Jednostka
miary
złoty
euro
frank szwajcarski
dolar amerykański
Pozostałe waluty obce (wg średniego kursu NBP)