Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Mieszkańcy zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Kobiety w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Wiek mieszkańców
Jednostka
miary
KobietyOd 0 do 3 lat
KobietyOd 4 do 6 lat
KobietyOd 7 do 13 lat
KobietyOd 14 do 17 lat
KobietyDo 18 lat
KobietyOd 18 do 39 lat
KobietyOd 40 do 59 lat
KobietyOd 60 do 64 lat
KobietyOd 65 do 74 lat
KobietyOd 75 do 79 lat
Kobiety80 lat i więcej