Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
Pozycja grupowania:
Rodzaj sieci (trasy)
Pozycja grupowania:
Gmina - lider porozumienia międzygminnego
Jednostka
miary
AutobusoweOgółem
AutobusoweGmina na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)
TramwajoweOgółem
TramwajoweGmina na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)