Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
Pozycja grupowania:
PKOB
Pozycja grupowania:
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
Jednostka
miary
Ogółemogółem
OgółemSprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
BUDYNKI MIESZKALNEogółem
BUDYNKI MIESZKALNESprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
BUDYNKI NIEMIESZKALNEogółem
BUDYNKI NIEMIESZKALNESprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
INFRASTRUKTURA TRANSPORTUogółem
INFRASTRUKTURA TRANSPORTUSprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczneogółem
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczneSprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCHogółem
KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCHSprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁEogółem
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁESprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym