Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport rurociągowy
Jednostka
miary
Transport rurociągowy