Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport rurociągowy
Pozycja grupowania:
Produkty naftowe
Pozycja grupowania:
Kierunek w transporcie międzynarodowym
Jednostka
miary
Transport rurociągowyBenzyna motorowaEksport (wywóz)
Transport rurociągowyBenzyna motorowaImport (przywóz)
Transport rurociągowyBenzyna motorowaTranzyt
Transport rurociągowyOlej napędowyEksport (wywóz)
Transport rurociągowyOlej napędowyImport (przywóz)
Transport rurociągowyOlej napędowyTranzyt