Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawodnicy
Pozycja grupowania:
Województwa
Pozycja grupowania:
Kategorie wiekowe
Jednostka
miary
Województwadziecko
Województwamłodzik
Województwajunior młodszy "kadet"
Województwamłodzieżowiec
Województwajunior
Województwasenior
Polskadziecko
Polskamłodzik
Polskajunior młodszy "kadet"
Polskamłodzieżowiec
Polskajunior
Polskasenior