Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Absencja funkcjonariuszy w …… roku


Brak rozwinięcia wymiarów