Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kolektor słoneczny
Pozycja grupowania:
Kolektory słoneczne
Jednostka
miary
Okres funkcjonowania systemu kolektorów słonecznych (liczba miesięcy w roku)
Sprawność optyczna kolektora
Powierzchnia całkowita kolektorów
Powierzchnia mieszkania ogrzewana za pomocą kolektorów
Ilość wody ogrzewanej w ciągu roku przez kolektory słoneczne