Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jeżeli nie, to należy podać liczbę baterii, jaką obsługuje system solarny
Pozycja grupowania:
liczba baterii, jaką obsługuje system solarny
Jednostka
miary
Liczba baterii, jaką obsługuje system solarny