Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychód energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Kierunki przychodu
Jednostka
miary
Ogółem
Produkcja energii elektrycznej
Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu (zgodnie z PN)
Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu (zgodnie z PN) przez turbiny gazowe i silniki wewnętrznego spalania
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Produkcja energii elektrycznej z biomasy i biogazu
Produkcja energii elektrycznej z biomasy i biogazu - układy hybrydowe
Produkcja energii elektrycznej z biomasy i biogazu - współspalanie
Energia elektryczna pobrana na potrzeby przemian energetycznych w elektrowni
Energia elektryczna pobrana na potrzeby przemian energetycznych w elektrowni z sieci OSP lub OSD
Energia elektryczna pobrana na potrzeby przemian energetycznych w elektrowni z innych elektrowni bezpośrednio (bez udziału sieci OSP lub OSD)