Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna zmiany parametrów
Pozycja grupowania:
Rodzaj urządzeń wytwórczych
Jednostka
miary
Kotły energetyczne
Turbiny gazowe oraz silniki wewnętrznego spalania
Kotły ciepłownicze