Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Moc osiągalna - stan przed zmianą
Pozycja grupowania:
Rodzaj urządzeń wytwarzających ciepło
Jednostka
miary
Kotły ciepłownicze
Kotły energetyczne